Przejdź do treści

Plynové hasicí systémy

Naše nabídka

 • Firma GW SPRINKLER montuje plynové hasicí systémy na bázi plynů:
  • FM 200 – HFC22
  • Novec
  • inertních plynů

Použití

 

 

siexBez tytułu

 

Naše partnery

 • V oblasti plynových hasicích systémů spolupracujeme s firmou Siex, které byl udělen největší počet certifikátů a povolení od mezinárodních institucí.

 

Ovládání stabilních hasicích zařízení

 • Úkolem centrály hašení je detekce požáru a ovládání stabilních hasicích zařízení s hasivem ve formě plynu, tekutiny nebo aerosolu a zároveň monitoring procesu samostatného hašení.
 • Ovládací centrály po zjištění požáru provádějí:
 • ovládání varovné signalizace s naprogramovanou dobou evakuace (která činí maximálně 60 vteřin).
 • ovládání hasicích zařízení prostřednictvím výstupů relé, sloužících ke spuštění elektromagnetu lahve s hasivem.

Proces automatického hašení je zahajován:

 • spuštěním dvou koincidenčně fungujících čidel na různých dozorčích linkách;
 • stiskem tlačítka START HAŠENÍ;
 • stiskem tlačítka START HAŠENÍ v centrále.

Proces automatického hašení probíhá ve dvou etapách:

 • etapa VAROVÁNÍ – určená k evakuaci osob z hasicí zóny;
 • etapa HAŠENÍ – určená k hašení požáru na základě odeslání řídících signálů z centrály k souboru elektromagnetické spouště nebo ručního otevření lahve s hasivem.

Univerzální optické čidlo kouře

 • Úkolem optického čidla kouře je detekce viditelného dýmu vznikajícího v počátečním stádiu požáru bez plamenů, když materiál začíná doutnat, tedy obecně předtím, než dojde ke vzniku otevřeného ohně a k zaznamenatelnému nárůstu teploty.

Tlačítka START (spuštění hašení) a tlačítko STOP (zastavení hašení)

Akustické signalizační zařízení

 • Signalizační zařízení vydává zvuk o síle 1m >100dB a varovné světelné signály (záblesky).

Vnitřní a vnější informační signalizační zařízení

 • Úkolem signalizačních zařízení je opticky a akusticky varovat osoby nacházející se v místnosti o zahájení hašení.
 • Slouží také k varování před vstupem do místnosti, v níž došlo k  vypuštění hasiva.

Kabelové vedení:

 • dozorčí linky a monitoring stavu centrály;
 • napájení centrály;
 • další vedení.

Označení hasicího systému, návody k použití.

 • Místnost určená k ochraně prostřednictvím plynového hasiva je opatřena souborem označení, která uvádějí informace o základních funkcích systému a postupu v případě nečekaných nehod.