Przejdź do treści

Servis protipožárního systému

Výhody spolupráce se specializovaným servisním oddělením

  • Správné a profesionální provádění údržby je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících připravenost protipožárního systému k automatickému hašení.
  • Údržbové práce provádíme v souladu s platnými normami.
  • Naše služby jsou založeny na mnohaletých zkušenostech. Spolehlivost a důvěra je naší prioritou.
  • Snažíme se jednat okamžitě a v případě problému vždy pomoci.

Úkoly servisu protipožárního systému

  • Zajišťujeme neustálou dostupnost klíčových náhradních dílů: sprinklerové, hydrantové, postřikovací a mlžné instalace, systémů hašení plynem a detekce požáru v zájmu co nejrychlejší likvidace havárie.
  • Na konci každé naší prohlídky předáváme zákazníkovi písemný protokol s popisem stavu instalace, případnými výhradami a doporučeními, která mohou přímo ovlivnit bezpečnost a správnou funkci protipožárních instalací a systémů bezpečnosti práce v objektu.
  • Provádíme školení pro osoby zodpovídající za protipožární systémy v daném objektu i po provedení technických schválení.
  • Naše firma spolupracuje v oblasti požární bezpečnosti s pojistiteli. Zákazník si tak může být jistý, že mu bude poskytnuta služba nejvyšší kvality za rozumnou cenu.

Technický servis:

7 dní v týdnu / 24 hodin denně / 365 dní ročně.

Nouzová telefonní linka vedoucího servisního oddělení:  tel.: +48 735 920 077

Na nás se můžete spolehnout