Przejdź do treści

Serwis systemu przeciwpożarowego

Zalety współpracy z wyspecjalizowanym działem serwisu

  • Kluczowym czynnikiem wpływającym na stałą gotowość systemu przeciwpożarowego do automatycznej akcji gaszenia jest odpowiednia, profesjonalnie przeprowadzana konserwacja.
  • Czynności konserwacyjne prowadzimy w oparciu o obowiązujące normy.
  • Nasze usługi opieramy na wiedzy, rzetelności i zaufaniu.
  • Staramy się, żeby reakcja była natychmiastowa, nikogo nie zostawiamy z problemem.

Zadania serwisu systemy przeciwpożarowego

  • Zapewniamy stały dostęp do kluczowych części zamiennych: instalacji tryskaczowej, hydrantowej, zraszaczowej, mgłowej, gaszenia gazem i wykrywania pożaru, co pozwala na sprawne usuwanie awarii.
  • Nasze przeglądy kończymy przekazaniem klientowi pisemnego protokołu z opisem stanu instalacji, ewentualnymi uwagami i zaleceniami, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemów PPOŻ/BHP na obiekcie.
  • Prowadzimy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za systemy przeciwpożarowe w danym obiekcie, także po etapie odbiorów technicznych.
  • Nasza firma stale współpracuje w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z Ubezpieczycielami, co daje klientowi pewność, że otrzymuje usługę na najwyższym poziomie jakościowym i z wyważoną ceną.

Serwis techniczny:

7 dni w tygodniu / 24 godziny / 365 dni w roku.

Telefon alarmowy do kierownika działu serwisu:  tel: (+48) 735 920 077

Można na nas liczyć.