Przejdź do treści

System mgły wodnej

Wprowadzenie

System mgły wodnej

 • W systemie wysokociśnieniowej mgły wodnej jako czynnik gaśniczy wykorzystywana jest woda (przetworzona na mgłę wodną).
 • System jest tak zaprojektowany, aby uzyskać podawanie środka gaśniczego przez co najmniej 30 minut w odniesieniu do najbardziej wymagającego obszaru chronionego.

Charakterystyka systemu

 • Podstawowym zadaniem systemu mgły wodnej UltraFog® jest skuteczne ugaszenie pożaru oraz zminimalizowanie strat wynikłych w czasie pożaru i akcji gaśniczej w chronionych pomieszczeniach / obszarach.
 • System do gaszenia wykorzystuje wysokociśnieniową mgłę wodną.
 • Mgła wodna skutecznie opanowuje pożar schładzając przestrzeń objętą pożarem oraz lokalnie zobojętnia atmosferę (wypierając tlen).
 •  Zatrzymuje promieniowanie cieplne, umożliwiając ewakuację ludzi z zagrożonych obszarów oraz ogranicza możliwość rozprzestrzenienia się pożaru.
 • Kombinacja odpowiedniej wielkości kropli (50-120µm) z wysoką prędkością wypływu mgły wodnej zapewnia efektywne wypełnienie przestrzeni.
 • Istotą sukcesu gaszenia jest odpowiednio dobrana wielkość kropelek wody oraz ich energia kinetyczna.
 • System wysokociśnieniowej mgły wodnej posiada aprobatę techniczną CNBOP.
 • System wysokociśnieniowej mgły wodnej nie wymaga zapewnienia pełnej szczelności chronionych pomieszczeń.
 • Zastosowanie w systemie mgły wodnej tryskaczy mgłowych umożliwia prowadzenie akcji gaśniczej tylko w pomieszczeniu (lub jego części), w którym pojawił się pożar. Pozostałe pomieszczenia, w których nie ma pożaru nie są poddawane działaniu mgły wodnej, natomiast są nadal chronione systemem mgły wodnej (system mgłowy pozostaje w stanie gotowości do podjęcia akcji gaśniczej).
 • Dla chronionych obszarów przyjęto maksymalny czas ciągłego gaszenia pożaru 30 minut, zgodnie z NFPA750.
 • Istnieje możliwość wcześniejszego wyłączenia instalacji przez służby i osoby posiadające stosowne uprawnienia, po upewnieniu się ze pożar został ugaszony.

Elementy systemu

Instalacja ochrony przeciwpożarowej składa się z następujących elementów:

 • źródła wody w postaci zbiornika zapasu wody;
 • zestawu filtrów oraz pompy elektrycznej wspomagającej zasilanie w wodę;
 • niskociśnieniowego rurociągu wodnego ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (rurociąg ssący);
 • głównej jednostki pompowej (pośredni zbiornik wody, zestaw pomp, szafa sterownicza);
 • wysokociśnieniowych rurociągów wodnych ze stali nierdzewnej (rurociągi dystrybucyjne);
 • zaworów sekcyjnych;
 • tryskaczy mgłowych

Rurociągi wysokiego ciśnienia

 • Rurociągi sieci dystrybucyjnej instalacji mgłowej (rurociągi tłoczące) są przystosowane do pracy na wysokie ciśnienie i powinny być wykonane zgodnie z normą DIN, EN 10217-7 lub jej odpowiednikami, co zapewnia długą żywotność instalacji i urządzeń oraz właściwą czystość wody.
 • Obliczenia wytrzymałościowe rur powinny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami.
 • Połączenia powinny być wykonane w formie nasadek pierścieniowych.
 • Złącza powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
 • Rurociągi powinny być montowane do konstrukcji nośnych budynku specjalnymi (dopuszczonymi do stosowania) obejmami

Rurociągi niskiego ciśnienia

 • Rurociągi niskiego ciśnienia sieci zasilającej instalację mgłową (rurociągi na ssaniu pomp).
 •  Od zbiornika zapasu wody do wysokociśnieniowej pompy mgłowej powinny być wykonane z rur ze stali nierdzewnej oraz rur z tworzyw sztucznych spełniających wymagania ciśnieniowe.

Zawory sekcyjne

 • Instalacja ochrony przeciwpożarowej mgłą wodną podzielona jest na sekcje poprzez zastosowanie zaworów sekcyjnych.
 • Dzięki temu rozwiązaniu, po zamknięciu jednej sekcji na czas prac serwisowych, pozostałe sekcje są cały czas w stanie gotowości.
 • Zawory sekcyjne instalacji mgłowej dla sekcji „mokrych”  uruchamiane są automatycznie poprzez pękniecie szklanej ampułki dyszy mgłowej.
 • Zawory (kulowe) odcinające sekcję „mokrą” w trybie czuwania pozostają stale w pozycji otwartej.

 Dysze mgłowe

 • Dysze mgłowe są precyzyjnie zaprojektowanymi komponentami przeznaczonymi do wytwarzania mgły wodnej, która wypływa w postaci i ilości gwarantującej skuteczne gaszenie ognia.
 • Dysze mgłowe montowane są poprzez specjalne gniazda montażowe do sieci dystrybucyjnej (zgodnie z normą NFPA 13).

Systemy gaszenia pożaru mgłą wodną zapewniają:

 • błyskawiczną reakcję na ogień;
 • najbardziej efektywne chłodzenie gaszonych przestrzeni;
 • zachowanie bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia;
 • powstrzymanie powtórnego zapłonu;
 • wykorzystanie do 90% mniej wody zużywanej przez klasyczne układy tryskaczy;
 • minimalizację strat spowodowanych zwalczaniem pożaru;
 • niewielki rozmiar oraz ciężar urządzeń instalacji;
 • niski koszt ponownego napełniania systemu.

Mgła wodna zabezpiecza szeroką gamę obiektów:

 • układy nawęglania;
 • tunele kablowe;
 • turbiny gazowe;
 • turbozespoły;
 • infrastrukturę olejową i hydrauliczną;
 • transformatory wewnętrzne i zewnętrzne;
 • generatory prądotwórcze wraz ze zbiornikami paliwa;
 • maszynownie;
 • budynki wysokościowe;
 • serwerownie i centra danych;
 • stacje i wagony metra;
 • tunele drogowe;
 • hotele;
 • obiekty biurowe;
 • zabytki, muzea, galerie i teatry;
 • obiekty sakralne i wiele innych.