Przejdź do treści

Systemy gaszenia gazem

Najważniejsze cechy

 • bezpieczne dla ludzi
 • bezpieczne dla środowiska
 • bezpieczne dla mienia
 • bezpieczne dla budowli

Nasza Oferta

 • Firma GW SPRINKLER montuje systemy gaszenia gazem oparte na gazach:
  • FM 200 – HFC22
  • Novec
  • Gazy obojętne

Zastosowanie                                                                                                  

 

 

siexBez tytułu

 

Nasz Partner

 • W dziedzinie systemów gaszenia gazem współpracujemy z firmą Siex.
 • Ze względu na zaangażowanie w ochronę środowiska Siex zalicza się na arenie międzynarodowej, do twórców najlepszych rozwiązań ppoż. stosowanych w najbardziej niekorzystnych warunkach pożarowych.

Zalety firmy Siex

 • Produkty oparte wyłącznie na kryteriach technicznych i jakości.
 • Szeroka gama butli (wielkość butli od 2,7 dm³ do 390 dm³).
 • Produkcja  systemów, które chronią od dymu i ognia przez wodę, mgłę wodną, pianę, suche proszki chemiczne oraz zapewniają kontrolę wykrywania elektronicznego.
 • Największa liczba certyfikatów i zezwoleń od organizacji międzynarodowych.
  Firma posiada następujące dopuszczenia:

  •  FM
  • VdS
  • UL
  • CNBOP

 

Sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi

Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi

 • Centrala po wykryciu pożaru, realizuje:
  • sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą z zaprogramowanym czasem ewakuacji (czas ewakuacji ustawiony na maksymalnie 60sek.).
  • sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść przekaźnikowych, służących do uruchomienia elektromagnesu butli wyzwalającej.
 • Centrala jest przystosowana do obsługi jednej lub wielu stref gaśniczych.
 • Centrala automatycznego gaszenia jest przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi,   zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia.

Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

 •  etap OSTRZEŻENIE – przeznaczony na ewakuację osób ze strefy gaszenia.
  • Załączone zostaną wówczas ostrzegawcze   sygnalizatory akustyczne i optyczne.
 •  etap GASZENIE – przeznaczony na gaszenie pożaru.
  • Podane zostaną sygnały sterujące z centrali do zespołu wyzwalacza elektromagnetycznego i ręcznego, otwierającego butle ze środkiem gaśniczym.

Uniwersalna optyczna czujka dymu

 • Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru.
 • Czas, gdy materiał zaczyna się tlić, na ogół przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.

Oznakowanie systemu gaśniczego, instrukcje obsługi.

 • Pomieszczenie przeznaczone do ochrony gazem wyposażone jest w zestaw oznaczeń, służących informowaniu osób o podstawowych funkcjach systemu i sposobie działania w nagłych wypadkach.

System gaszenia pożaru uruchamiany jest na 3 różne sposoby:

 •  przez zadziałanie, pracujących w koincydencji czujek dymu rozmieszczonych w każdym z pomieszczeń chronionych;
 • przez wciśnięcie ręcznego przycisku uruchomienia gaszenia;
 • przez wciśnięcie wyzwalacza ręcznego (uruchomienie systemu za pomocą wyzwalacza ręcznego powoduje natychmiastowy wypływ środka gaśniczego).

Rozpoczęcie procedury gaszenia, w przypadku wykrycia pożaru poprzedzone będzie alarmem pierwszego i drugiego stopnia.

 • Uwolnienie środka gaśniczego trwa maksymalnie 60s.
 • Skuteczność gaszenia zależy w dużej mierze od czasu retencji, a mianowicie okresu, w którym określone stężenie gaśnicze będzie utrzymane w pomieszczeniu chronionym.
 • W celu zapewnienia skuteczności gaszenia, czas retencji powinien wynosić minimum 10min.
 • System uwalnia do przestrzeni chronionej określoną ilość gazu poprzez układ przewodów i dysz.

Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi przekazuje do ogólno-budynkowego systemu SAP sygnały:

 •  Alarm I stopnia (zadziałanie dowolnej czujki podłączonej do centrali gaszenia gazem);
 •  Alarm II stopnia (wciśnięcie przycisku START Gaszenia. Sygnał przekazywany również w przypadku dowolnego alarmu pożarowego w centrali gaszenia);
 •  Uszkodzenie ogólne centrali.

Jeśli sygnalizator informujący o wyzwoleniu środka gaśniczego znajdujący się na zewnątrz pomieszczeń gaszonych informował będzie o wyzwoleniu środka gaśniczego nie należy wchodzić do pomieszczenia oraz powiadomić odpowiednie służby.