Przejdź do treści

Sprinklerové systémy

Princip sprinklerové instalace

 • Sprinklerová instalace je automatický systém hašení požáru vodou přímo nad zdrojem požáru.
 • Sprinklerová instalace je v chráněných zónách naplněna vodou (nebo vzduchem) pod stálým tlakem.
 • Stálý tlak vody v instalaci udržuje v automatickém systému doplňkové čerpadlo typu Jockey instalované v čerpací stanici.
  V případě vypuknutí požáru a značného nárůstu teploty praskne skleněná ampulka sprinkleru a voda začne tryskat. V důsledku poklesu tlaku v instalaci spustí tlakový přepínač požární čerpadlo. Průtok vody čidlem vede k odeslání požárního signálu na pracoviště se stálou obsluhou.
 • Jestliže je hašení vodou nedostačující, používá se hašení pěnou. To je uplatňováno v případě látek, jako je:
  • olej;
  • alkohol;
  • ropné produkty;
  • výrobky pocházející z ropy;
  • benzín;
  • laky;
  • pryskyřice;
  • hořlavé chemické látky

Naše úkoly

 • Náš tým zodpovídá za celý postup výroby sprinklerové instalace.
  • koncept a projekt
   V oblasti návrhu a projektu spolupracujeme s mnoha pojistiteli, kteří vyžadují dodržování různých směrnic a norem – FM, NFPA, VdS nebo EN.
  • prefabrikace
   Pracujeme s plně automatizovaným výrobním závodem s moderní linií pro práškové lakování komponentů postřikovacích systémů. Díky tomu zajišťujeme rychlou montovanou montáž.
  • dodávka na stavbu
   Zajišťujeme rychlé dodávky po celém Polsku a Evropě prostřednictvím specializované dopravy.
  • montáž
   Máme vlastní kvalifikované montážní týmy s mnohaletými zkušenostmi a spolupracujeme s prověřenými subdodavateli.
  • uvedení do provozu a schválení požární bezpečnosti stavby
   Ke každé instalaci určujeme kompetentní pracovníky, kteří zodpovídají za průběh montáže.
  • servisní činnosti během používání budovy
   Zajišťujeme servisní obsluhu v záruční době i po jejím uplynutí.