Przejdź do treści

Systém hašení inertním plynem

Systém hašení inertním plynem (IG-541)

Charakteristika inertních plynů

 • Inertní plyn (s obchodním názvem Inert) je jedním z prostředků v kategorii „inertních hasiv“ na polském trhu.
 • Inertní plyny se vyznačují třemi vlastnostmi:
  • Vyskytují se přirozeně v atmosféře a nemají tedy žádný negativní vliv na životní prostředí.
  •  Nevedou elektrický proud.
  •  Po použití nezanechávají žádné znečištění.
 • Inertní plyny mají díky svým přednostem široké využití při ochraně místností, v nichž jsou umístěna elektronická a jiná zařízení pod napětím a všude tam, kde jsou uloženy předměty vysoké hodnoty.
 • Jsou doporučovány k použití v místnostech s hořlavými látkami a plyny, přičemž jsou vhodné jak pro hašení vzniklého požáru, tak pro inertizaci atmosféry, která má znemožnit vznik požáru a zabránit výbuchu.
 • Nepoškozují životní prostředí, vyznačují se tzv. nulovým potenciálem ničení ozonové vrstvy (ODP=0).
 • Nemají skleníkový efekt GWP=0.
 • Působení inertních plynů spočívá ve snížení koncentrace kyslíku na hodnoty, při nichž nedochází k hoření (tj. 10-13% obj. vzduchu), v chráněné místnosti tedy fyzicky působí na snížení koncentrace kyslíku.

Výhody použití inertních plynů

 • Inertní plyn způsobuje rovnoměrné rozptýlení hasicí atmosféry v místnosti, jejímž důsledkem je delší udržení hasicí atmosféry v celé kubatuře. To vede k eliminaci efektu klesání nebo stoupání hasicí atmosféry, jejichž důsledkem je vznik zón, v nichž se může opět objevit oheň.
 • Systém Inert umožňuje redukovat tlak výtoku hasiva na 42 bar (pracovní tlak uvnitř lahve je 300 bar). Každý ventil lahve je vybaven samostatným reduktorem, který snižuje tlak plynu vycházejícího z lahve do kolektoru. Kromě toho nezpůsobuje vyprázdnění instalace vznik tlakové vlny, která by mohla poškodit zařízení nacházející se v místnosti nebo konstrukci stavby. V systému Inert je udržován stabilní tlak plynu vycházejícího z trysek po celou dobu vyprazdňování lahve (95% objemu plynu by mělo být vypuštěno do jedné minuty), což zvyšuje účinek hašení a zabraňuje vzniku mimořádných ztrát.
 • Při hašení elektrických instalací nezpůsobuje hasivo tzv. termický šok, k němuž může dojít v případě použití jiných hasiv (např. oxidu uhličitého).

Popis systému

 • Součástí systému jsou:
  • nádoby s hasivem;
  • ventily na lahvích;
  • pneumatický aktivátor ovládaný signálem z centrály;
  • potrubí;
  • hasicí trysky;
  • detekční – hasicí centrála.
 • V systému s plynem Inert se nepoužívají přídavné redukční ventily na potrubí (kromě redukce na hotových ventilech).
 • Vypouštěcí trysky jsou vybírány pro každou chráněnou místnost individuálně prostřednictvím softwaru s ohledem na zvláštní požadavky na hasicí instalaci, např. stanovená doba výtoku ≤60 s a zařízení podléhajících ochraně.

Použití systémů na bázi inertních plynů

 • Systém lze použít k hašení požárů v následujících objektech:
  • místnosti s výpočetní technikou;
  • rozvodny;
  • archivy;
  • památky;
  • cenná umělecká díla;
  • místnosti pro ovládání technologických procesů;
  • unikátní zdravotnické vybavení;
  • telekomunikační zařízení;
  • plynové turbíny;
  • motorové brzdy;
  • sklady hořlavých látek (benzín, olej, barvy, laky) a mnoho dalších.

Základní komponenty stabilního hasicího zařízení

 • Stabilní hasicí zařízení s plynem Inert tvoří následující komponenty:
  • zásobníky: lahve 80 nebo 140 l;
  • hasicí prostředek;
  • trysky 180° nebo 360°;
  • kontaktní manometry na ventilech lahví s hasivem;
  • hlavní (redukční) ventil lahve;
  • soubor elektromagnetické a ruční spouště;
  • čidlo vyprázdnění hasiva;
  • potrubí;
  • hydraulické tvarovky (kolínka, redukce, T kusy);
  • automaticky otevíraný odlehčovací poklop.

 

 • Zásobníky
  • Hasivo je uchováváno v zásobnících vybavených kontaktními manometry a rychlo otevíracími ventily, které redukují tlak výtoku hasiva na max. 60 bar.
  • Zásobníky spolu s vedením tvoří hydraulickou instalaci.
  • Zásobníky jsou ke stěně upevněny pomocí stojanů zvolených na základě počtu zásobníků v soupravě.

Widok na butle 140l z IG-541 - gazy obojętne

 •  Hasicí prostředek
  • Hasicí systém používaný v místnostech je založen na hasicím prostředku Inert, který je jedním z nejpopulárnějších inertních plynů používaných v Polsku a na celém světě.
  • Používání plynu je celosvětově rozšířené jak v průmyslu tak v oblastech každodenního života.
  • Během procesu hašení požáru vyplňuje místnost směs hasicích plynů, která vytváří projektovou koncentraci a vede ke snížení koncentrace kyslíku v chráněné místnosti na přibližně 9-12% (pokles koncentrace asi o 9-13%).
  • V důsledku snížení koncentrace kyslíku v oblasti hoření je narušen „trojúhelník hoření“ (energie, spalovaný materiál, kyslík) a požár se tak utlumí.
  • Účinku uhašení požáru je dosaženo díky rovnoměrnému rozptýlení hasicího prostředku po místnosti během 60 vteřin.
  • Inertní hasiva nepoškozují životní prostředí a nejsou škodlivá ani pro lidský organismus.
  • Koncentrace používaná k hašení neumožňuje přítomnost osob v místnosti, pro hašení je nutná evakuace osob.
 • Trysky
  • Trysky jsou posledním prvkem soustavy proudění plynu.
  • Jsou instalovány jako závěsné nebo stojící.
  • Nesmí se natírat.
  • Je nutné zachovat přípustnou vzdálenost od stěn, stropů a objektů v místnosti (max. 30 cm od stěn a stropů).

Widok na przykładową dyszę.widok na przykładową dyszę 11

Příklad trysky.

 • Kontaktní manometr na ventilu lahve s hasivem
  • Manometr instalovaný přímo na ventilu lahve s hasicím plynem je vybaven přídavným kontaktním přepínačem.
  • Kromě vizuálního odečtu odesílá elektrický signál ovládacímu panelu.
  • Jestliže tlak klesne pod přípustnou hodnotu, kontakty se rozevřou a signalizují pokles tlaku.
  • Signály z kontaktních manometrů v systému jsou předávány hasicí centrále.

Widok na manometr zbiornika ze środkiem gaśniczym

 Pohled na manometr nádoby s hasivem

 • Hlavní (redukční) ventil lahve
  • Každá nádoba s hasivem je vybavena ventilem lahve, který umožňuje redukovat tlak pro vypouštění z lahve na 42 bar.
  • Do ventilu je zabudován kontaktní manometr popisovaný výše, který informuje o aktuálním tlaku v zásobníku a signalizuje nedostatky.
  • Ventil je vybaven několika technickými spojkami, k nimž jsou připojovány hlavní komponenty systému.

Widok na przykładowy zestaw butli z podłączonymi element systemu.

 Pohled na příkladový soubor lahví s připojenými komponenty systému.

 • Spoušť Universal Valve Operator
  • Spoušť UVO (Universal Valve Operator) je prvkem systému, který ovládá výtok hasiva z lahve.
  • Je vybavena elektro ventilem, který po příjmu signálu z centrály spustí vypouštění plynu z hlavní nálože.

 

Zawór zbiornika ze srodkiem gasniczym

przykładowe połączenie z butlą

 Pohled na trysku a příkladové propojení s lahví

 • Čidlo vyprázdnění
  • Komponent instalace, který signalizuje vypuštění hasiva v místnosti.
  • Čidlo vyprázdnění odesílá signál ovládací centrále a zároveň ohlašuje vyprázdnění hasiva pomocí ukazatele umístěného na krytu čidla.

 

wyzwalacz ele. i ręcznywężyk linii pilotowej

 Pohled na čidlo vyprázdnění s hadičkou hlavní linky

 • Potrubí
  • Hasivo proudí vedením ze zásobníků k tryskám.
  • Pro správné rozptýlení plynu je zásadní konfigurace potrubí, kterou je nutné provést v souladu s technickou dokumentací.
  • Použité trubky musí mít odolnost na tlak 63 bar (42 bar x 1,5).
  • Použité tvarovky musí mít odolnost na tlak 63 bar (42 bar x 1,5).

Ovládání stabilních hasicích zařízení

 • Úkolem centrály hašení je detekce požáru a ovládání stabilních hasicích zařízení s hasivem ve formě plynu, tekutiny nebo aerosolu a zároveň monitoring procesu samostatného hašení.
 • Ovládací centrály po zjištění požáru provádějí:
  • ovládání varovné signalizace s naprogramovanou dobou evakuace (která činí maximálně 60 vteřin).
  • ovládání hasicích zařízení prostřednictvím výstupů relé, sloužících ke spuštění elektromagnetu lahve s hasivem.
 • Proces automatického hašení je zahajován:
  • spuštěním dvou koincidenčně fungujících čidel na různých dozorčích linkách;
  • stiskem tlačítka START HAŠENÍ;
  • stiskem tlačítka START HAŠENÍ v centrále.
 • Proces automatického hašení probíhá ve dvou etapách:
  • etapa VAROVÁNÍ – určená k evakuaci osob z hasicí zóny;
  • etapa HAŠENÍ – určená k hašení požáru na základě odeslání řídících signálů z centrály k souboru elektromagnetické spouště nebo ručního otevření lahve s hasivem.
 • Univerzální optické čidlo kouře
  • Úkolem optického čidla kouře je detekce viditelného dýmu vznikajícího v počátečním stádiu požáru bez plamenů, když materiál začíná doutnat, tedy obecně předtím, než dojde ke vzniku otevřeného ohně a k zaznamenatelnému nárůstu teploty.
 • Tlačítka START (spuštění hašení) a tlačítko STOP (zastavení hašení)
 • Akustické signalizační zařízení
  • Signalizační zařízení vydává zvuk o síle 1m >100dB a varovné světelné signály (záblesky).
 • Vnitřní a vnější informační signalizační zařízení
  • Úkolem signalizačních zařízení je opticky a akusticky varovat osoby nacházející se v místnosti o zahájení hašení.
  • Slouží také k varování před vstupem do místnosti, v níž došlo k  vypuštění hasiva.
 • Kabelové vedení:
  • dozorčí linky a monitoring stavu centrály;
  • napájení centrály;
  • další vedení.
 • Označení hasicího systému, návody k použití.
  • Místnost určená k ochraně prostřednictvím plynového hasiva je opatřena souborem označení, která uvádějí informace o základních funkcích systému a postupu v případě nečekaných nehod.